Contact

Contactpersonen

Voorzitter:
Niels van Vliet
0615211240

Penningmeester:
Harm Bulthuis

Secretaris:
Erik Mol

Publiciteit en sponsoring:
Richard Venendaal

Wedstrijdleider:
Richard Venendaal
0644316425

Trainer:
Vacature

Algemeen bestuurslid
Vacature

Mail:
ttvprinsenbeek@Gmail.com

Graag in uw mail vermelden voor wie deze bestemd is.